Продукти

LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ

LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
3 януари 2021

Свидетели сме на бързия възход в рамките на само няколко години на светодиодните осветителни тела. Този необратим процес ще се ускорява паралелно с тяхното поевтиняване. Допълнителен ускорител за това са и приетите в ЕС мерки за поетапна забрана на крушките с нажежаема жичка, включително на халогенните и постепенната им подмяна с енергоспестяващи, сред които LED са особено перспективни.

 

 

Светодиодите, които за по-кратко ще наричаме с общоприетото им наименование LED (Light Emitting Diode) представляват полупроводникови електронни елементи (диоди), които при протичане на електрически ток излъчват светлина. За разлика от конвенционалните крушки с нажежаема жичка при LED преобладаващата част от електрическата енергия се преобразува в светлина, а не в топлина. Работещи на принципа на електролуминесценцията LED са изобретени през 1962 г. от Ник Холоняк, а производството им започва през 1968 г.

Успехът на LED осветителните тела се дължи на:

 • Ниския разход на електроенергия – до около 90% по-малък от потреблението на конвенционална електрическа крушка. Освен че се икономисват значителни средства от осветление на самия потребител, спестената електроенергия означава още намаляване на отделяните в околното пространство вредни емисии на въглероден диоксид.
 • Изключително дългия им експлоатационен период – около и над 50 000 часа. Дълготрайността на LED осветителните тела в голяма степен зависи от защитата им срещу прегряване и овлажняване. Първият проблем се решава чрез ефективна система за охлаждане, а за втория – осветителните тела за външно приложение имат клас на защита IP 44 (защита срещу водни пръски).
 • Голямата дълготрайност на LED ги прави дълговечни. На практика те не се нуждаят от подмяна и съответно се спестяват допълнителните разходи за това.
 • Силата на светене на LED може да се регулира плавно в границите 0–100%.
 • LED нямат период на начално загряване, а веднага след включване започват да светят с максимална яркост.
 • LED не представляват отпадък, който би замърсил околната среда и поради това няма специални изисквания за тяхното събиране.
  Комбинирането на LED с „интелигентната“ сензорна технология предоставя още по-големи предимства:
 • Икономията на електроенергия за осветление допълнително нараства близо два пъти.
 • За разлика от конвенционалните осветителни тела, LED не са чувствителни към честото включване и изключване, то не се отразява на тяхната дълготрайност. Това ги прави изключително подходящи за осветителни системи със сензорно управление.
 • На практика моменталното включване на осветлението с максимална яркост при LED осветителните тела със сензорно управление спомага за повишаване на безопасността и комфорта на хората.
 • LED не се влияят от ниските температури, поради което са особено подходящи за външно осветление.

 

Вътрешно осветление

Това изпълнение на LED осветително тяло с фотосензор за определяне на нивото на осветеност в помещението, поместени в балон, наподобяващ класическа крушка, е не толкова сантиментален жест към отминалото време, колкото практическо решение, позволяващо използването на съществуващите осветителни тела със стандартен цокъл E 27. Лампата с мощност 7 W излъчва светлинен поток 330 lm, който съответства на лампа с нажежаема жичка с мощност 30 W. Светлинният добив на LED Retrofit е 47,4 lm/W, докато при конвенционалните крушки той е около 11 lm/W. Цветовата температура на лампата е 3200 K, поради което светлината й се възприема от окото като „топла“.

Дълготрайността на LED е 25 000 часа. При светене средно 4,5 часа на денонощие, лампата ще има дълготрайност около 15 години. Фотосензорът включва лампата при достигане на минимално ниво на осветеност привечер и я изключва на зазоряване. Има и режим за продължително включено осветление през нощта до 4 часа при намалена яркост 15 Lux (1 lm/m²).