• Начало
  • Новини
  • Светодиодното (LED) осветление - съвременна бързоразвиваща се технология за спестяване на енергия при използване на светлина
Продукти

Светодиодното (LED) осветление - съвременна бързоразвиваща се технология за спестяване на енергия при използване на светлина

Светодиодното (LED) осветление - съвременна бързоразвиваща се технология за спестяване на енергия при използване на светлина
17 февруари 2021

Защо да изберем новата LED технология?
За да отговорим на този въпрос, трябва да познаваме основните параметри на светлинните източници:
 

Реална светлинна ефективност: За да оценим колко е ефективен един източник на светлина, първо трябва да знаем колко светлина произвежда този източник от 1 Ват консумирана енергия.
Това е много важен параметър, който показва какво количество светлина се получава от единица електрическа енергия. Колкото е по-голямо числото, толкова по-голяма част от електрическата енергия се преобразува в светлина и по-малка част – в топлина. Мерната единица е Lumen/Watt [Lm/W].

При LED технологията към момента този параметър може да варира от 60 до 120 Lm/W, докато при вече популярната технология на компактните флуоресцентни лампи (CFL) същият е между 30-60 Lm/W, a за крушките с нажежаема жичка този параметър е 9-11 Lm/W. Или казано по друг начин, за постигане на една и съща осветеност във вашето жилище, заменяйки традиционните нажежаеми крушки с компакти флуоресцентни лампи (CFL), ще консумирате 4 пъти по-малко ток, а ако използвате светодиодни (LED) лампи, ще консумирате 10 пъти по-малко ток.

Пример: Ако на опаковката на една LED лампа е посочено, че консумира 10 вата и генерира светлинен поток 900 лумена, то ефективността на този източник е 90 лумена на 1 ват (90 Lm/W). Ако на опаковката на друга LED лампа е посочено, че консумира 8 вата и също генерира светлинен поток 900 лумена, то ефективността на тази лампа е 112 Lm/W, т.е втората лампа е по-ефективна от първата, защото за добива на 900 Lm светлина използва само 8 вата вместо 10 вата и в дългосрочен план ще ви изхарчи по-малко ток.

Интересен е въпросът и за паричното изражение на ефективността. Често пъти, когато стоим пред щанда с крушките, си задаваме въпроса: "Ето две LED крушки по 10 Вата, но едната струва 10 лева, а другата например 15 лева, каква е разликата?". Разликата е в ефективността на крушката. Ако крушката от 10 лева излъчва 700 Лумена, а тази от 15 лева излъчва 1200 Лумена, то при първата крушка плащаме 14 стотинки за 1 Лумен, докато при другата плащаме 12,5 стотинки за 1 Лумен. Коя от двете крушки е по-изгодна, при условие че стоката, която купуваме e "светлина"? Очевидно, че LED крушката, която струва 15 лева и това не е парадокс, а реалност, за която разбираме и осъзнаваме доста по-късно от момента на продажбата.
 

Дълготрайност: Показва колко часа един светлинен източник (например крушка) може да работи преди да откаже (изгори).

За сравнение LED крушките "живеят" най-дълго, повече от 3 пъти по-дълго от компактните флуоресцентни лампи (CFL) и повече от 15 пъти по-дълго от крушките с нажежаема жичка.

За онагледяване как тези два най-важни параметъра при различните видове лампи оказват влияние върху паричната стойност на закупуваната от нас „светлина“ в дългосрочен план ще предложим следния пример:

Ако  приемем, че една лампа свети средно по 4 часа на ден, за една година тя ще натрупа 1460 часа работа, за 13-14 години около 20000 часа работа. Таблицата по-долу ще ни покаже колко ще ни струва използването на всяка от трите вида лампи: с нажежаема жичка, компактна флуоресцентна лампа или светодиодна (LED) крушка:

От таблицата ясно се вижда, че въпреки най-високата първоначална инвестиция за закупуване на светодиодна (LED) лампа, в дългосрочен план тя излиза 2 пъти по-ефтино от компактната флуоресцентна лампа и 10 пъти по-ефтино от крушка с нажежаема жичка.

Важно е да се подчертае отново, че реалният показател за интензитета на светене на една лампа са лумените (Lm), а не ватовете (W), защото при едни и същи ватове по-силно осветява тази крушка, която излъчва с повече лумени.
 

Цветна температура: условна температура, измервана в градуси Келвин (К), до която трябва да се нагрее абсолютно черно тяло, за да излъчва светлина с определен спектрален състав (цвят). По-ниска цветна температура съответства на цветен спектър с дължина на вълната към червения цвят, а по-високите стойности на този параметър съответстват на цветен спектър с дължина на вълната към синия цвят.

Ако при лампите с нажежаема жичка потребителите имаха възможност за избор на само един спектър на светлината, т.н. "жълта" светлина, измерена с величината за цветна температура – 2700 K (Келвина), то с навлизането на енергоспестяващите технологии вече имаме възможност за избор на спектър на източника на светлина. Както компактните флуоресцентни лампи (CFL), така и LED източниците с марка Optonica® се проектират и произвеждат в зависимост от тяхното приложение в трите най-популярни спектъра: студено бяла – 6000 К, дневна (неутрална) – 4200 К и топло бяла светлина – 2700 К.
 

Индекс на цветопредаване: CRI (color rendering index). Отбелязва се като величина между 0 и 100, където ниските стойности показват по-лошо цветопредаване, а по-високите - по-добро цветопредаване. Светодиодите осигуряват много добра способност за цветово възприемане и много точно определяне на цветовете на осветяваните обекти. Смисълът на този параметър е до колко изкуственото осветление променя действителния цвят на обектите, който ние различаваме на дневна светлина. От ергономична гледна точка се приема, че при CRI>80 на източника на светлина се осигурява достатъчно добро цветопредаване, така че да няма съществена разлика във възприемането на цветовете при изкуствено осветление в сравнение с естественото. Практически всички светлинни източници с марка Optonica® са проектирани и произведени с CRI>80.


Изборът цена/качество...

В момента на световния пазар се предлага голям набор от светодиоди и електронни компоненти, необходими за производството на различни осветители. Това предполага конкурентна среда, в която за съжаление присъстват и недобросъвестни производители и търговци. Предлагат се светодиоди от различни производители с изключително кратък живот – дори под 8 000 часа. Предлагат се светодиоди с нестабилни цветови характеристики - за много кратък период от време те изменят спектъра и понижават интензитета си на светене. При производството на електронни модули, осигуряващи работата на осветителите, се влагат компоненти с ниско качество и много кратък живот, които от своя страна намаляват живота на самите осветители. Всички опити за сглобяване и производство на крайни изделия без необходимия опит и изчисления, изпитвания и сертификати, отговарящи на международните изисквания, понижават качеството на крайния продукт. Всички изброени до тук компромиси водят до рязко намаляване на крайната цена, но и до понижаване на качествените показатели като по този начин се дискредитира самата технология. Потребителят е принуден да подменя често осветителите, в резултат на което той е разочарован и объркан.

"Най-ниската цена", както е модерно да се рекламира сега, не е приоритет на марката Optonica®, заради заниженото качество и свързаните с това многобройни проблеми и рекламации. Смятаме, че нашите клиенти заслужават много повече от слабо светещи диоди, странен спектър на светлината и проблемно захранване. В LED технологията, която в основата си е микроелектроника, качеството не може да се оценява само с поглед отвън, особено при продукти, за които се предполага, че трябва да работят 10 и повече години. Висококачествените диоди имат добив от 100-120 Lm/W, a нискокачествените 50-60 Lm/W. Висококачествените компоненти, примерно кондензатори, имат живот над 10000 часа, а нискокачествените 2000 часа. Качеството и дългият живот на продуктите с марка Optonica® е резултат от няколкогодишен опит, тестове и подбор както на производителите, така и на компонентите за производство, входящ и изходящ контрол. Екипът ни полага системни усилия в тази посока и се надяваме, че вече сме доказали това с непрекъснато подобряване качеството на нашите продукти при запазване на разумна цена. Не на последно място сме доказали и коректността на параметрите, които декларираме по опаковките на нашите продукти.
 

В заключение

Въпреки високите първоначални разходи по придобиване, производството на светодиодни източници на светлина е най-бързоразвиващият се отрасъл в съвременния живот. При изграждане на ново и подмяната на съществуващо осветление, трябва да се вземе предвид не само първоначалната инвестиция, но и постигнатата висока енергийна ефективност, изразяваща се в рязкото намаляване на цената на светлината, т.е. цената на консумираната електроенергия, средствата за поддръжка и подмяна. Подобряването на качеството на светлината, изразяващо се в подобрените характеристики на осветеността и физиологичните възприятия, е друг решаващ фактор за избора на новата технология. Безусловно изключително важен е и екологичният ефект.

В резултат на изложеното по-горе, всеки от нас трябва да преосмисли своите бъдещи инвестиции в областта на осветлението. Това разбира се могат да бъдат инвестиции за осветители, разработени и произвеждани от нашата компания. В тази връзка всеки клиент може да разчита на нашето компетентно мнение и насоки относно реализацията на своите идеи и проекти.

Покупката на продукти с марката Optonica® не е разход, а инвестиция с гарантирана възвръщаемост и крачка напред в бъдещето, не само за вас, нашите клиенти, но и за един по-екологично чист свят, в който да живеят нашите деца!