Продукти

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
17 февруари 2021
• Винаги изключвайте напрежението, преди подмяна на енергоспестяващата крушка
• При инсталация, избягвайте хващането на тръбичките на енергоспестяващата крушка
• Не е препоръчително използването на димери и електронни таймери, ако на опаковката не е отразено, че моделите са предназначени за димиране
•Температурен диапазон на работа: от -10 ̊Сдо+50 ̊С
• Не е препоръчително използването на енергоспестяващите крушки във влажна среда, води до повреди и има опасност от късо съединение, а когато се използват на открито, да се поставят задължително във влагозащитени осветителни тела
• За най-добра и ефективна работа да се използва диапазона на напрежение, упоменат върху основата на енергоспестяващата крушка.
• При почистване, изключете захранването и използвайте мека и суха кърпа.
 
КЪДЕ ДА ИЗХВЪРЛЯМЕ ВЕЧЕ ИЗГОРЕЛИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ КРУШКИ?
Важно е да се знае, че енергоспестяващите крушки от серията Optonica® не бива да се изхвърлят заедно с останалия боклук. За разлика от обикновените крушки, които не позволяват рециклиране, компактните луминесцентни лампи се поддават на пълна преработка. За да използваме излезлите от употреба енергоспестяващи крушки природосъобразно и да ги рециклираме, превръщайки ги в полезна суровина, трябва да ги изхвърляме разделно. Ето защо излезлите от употреба енергоспестяващи крушки трябва да се предават в определените за това пунктове за събиране на остаряло електронно оборудване. (последвайте линка)
 
КАКВО ДА НАПРАВИМ, КОГАТО ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА КРУШКА СЕ СЧУПИ?
Събирате с метла разпилените счупените части (не е желателно с прахосмукачка) и ги изхвърляте в контейнерите за отпадъци, след което проветрявате помещението за 15 мин. Допустимото минимално количество на живак под формата на съединение се изпарява впоследствие без опасност за околните.
Всички крушки от серията Optonica® са тествани и не показват наличие на вредни въздействия върху човешкия организъм.

Optonica® продуктите отговарят на изискванията на Европейската RoHS директива 2002/95/EC за липса на опасни вещества в електрически и електронни уреди